Ky është debati i parë ekonomik online dhe do kishim shumë dëshire të diskutonim me ju rreth temës. Ky format vë përballë dy ekspertë në fushën e ekonomisë të cilët prezantojnë argumentat hapës në mbrojtjen e krahëve pro dhe kundra qëndrimit të temes. Për të lexuar argumentat dhe për të votuar.

 

Leave a Reply

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.