3 Responses to Taksa mbi të ardhurat personale duhet të jetë progresive apo e sheshtë?

  1. Elisa Mariani says:

    Taksa mbi të ardhurat personale duhet të jetë progresive sigurisht!

  2. Pimpinella says:

    Mendoj se si taksa progresive ashtu edhe ajo e sheshte, duhet te shoqerohen me masa te tjera ne menyre qe te fundksionojne. Psh. ne rastin e takses se sheshte, duhet te merren masa te tjera lehtesuese (psh ndihme sociale) per shtresat me ne nevoje. Ne kushtet e vendit tone, ku keto masa kane deshtuar se qeni efektive si ne sasi ashtu edhe ne shperndarje, taksa progresive do lehtesonte shume kokecarje duke i ardhur automatikisht ne ndihme me te varferve. Ne kete menyre do te siguronte qe shtresat ne nevoje te perfitonin drejte-per-drejte nga lehtesimet fiskale duke mos qene te varur (apo duke qene me pak te varur) nga politika te tjera lehtesuese qe here implementohen e here jo.

  3. Milden Bajraktari says:

    Nuk mendoj se problemi eshte tek sistemi apo menyra e taksimit, te dyja kane avantazhet dhe disavantazhet e veta. Ajo qe ka rendesi eshte administrata tatimore, sa e afte dhe e pakorruptueshme eshte…..

Leave a Reply

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.