CoCo Bonds – Obligacionet hibride që transformohen në aksione

Obligacionet kontingjente të konvertueshme (Convertible Contingent Bond) janë një nga instrumentat që bankat kanë përdorur kohët e fundit për të forcuar kapitalin. Në varësi të kushteve të paracaktuara, transformohen në aksione, duke rritur kapitalin e bankës që i ka emetuar dhe duke e lehtësuar ekpsozimin e debitit.

Një nga kushtet e paracaktuara që kemi parë deri tani është raporti Core Tier 1. Në momentin që ky raport arrin një nivel të paracaktuar (5%, 6%, apo 7%) obligacionet CoCo transformohen në kapital. Pikërisht për këtë risk të shtuar që i kërkohet investitoreve, i atribohet një kthim në investim më i lartë që bën këto instrumenta interesant për investitorët. Në vijim një analizë që tregon se obligacionet Coco ofrojnë mesatarisht 400 pikë bazë (basis points) më shumë se senior.

Figura 1: Krahasimi i CoCo Bonds

coco_11

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Bloomberg, Shtator 2013

Për të marrë një shembull konkret, Lloyds (bankë britanike) ka emetuar një obligacion të tillë me periudhë maturimi 10 vjeçar (në total ishte £9B), me një premium 1,5-2,5% duke e sjellë në 10,2% interesin total (aktualisht, ka rënë interesi i CoCove në pothuajse 6% – Credit Suisse Index). Në këtë rast, konvertimi i obliguar do të kryheshe nëse raporti Core Tier 1 do të prekte 5%. Dhe nëse kjo do të ndodhte, të gjitha obligacionet CoCo do të transformoheshin në kapital, duke e rritur automatikisht me 1,5% Core Tier 1 në 6,5%.

Natyrisht që nëse konvertimin në aksione do të ndodhte, do të kishte një efekt negativ në çmimin e aksionit në momentin që emetimin bëhet në mënyre automatike, por nga ana tjetër kapitali i bankës nën stres forcohet.

Përveç Lloyds, edhe banka të tjera e kanë  përdorur ose janë duke planifikuar për ta përdorur këtë instrument, RaboBank, CreditSuisse, Deutsche Bank, Barclays, Unicredit. Sigurisht me norma interesi të ndryshme. Gjeni një listë me bankat që kanë emetuar CoCos në vijim.

Figura 2: Lista e bankave që kanë emetuar CoCo bonds
coco22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: 'Contingent Convertibles' The World of CoCos, J.De Spiegeleer, W.Schoutens, Shkurt 2014

Në praktike janë forma shumë interesante obligacionesh (në ndonjë artikull të konsideruara edhe sigurim katastrofash). Duke qenë hibrid, mund të konsiderohen si obligacione po ashtu dhe aksione, dhe në bazë të nevojës tranformohen në një apo tjetër formë. Problemet dhe risqet fillojnë kur aktorë të ndryshëm në treg duhet të vendosin formën për të cilën duhet ti konsiderojnë kur bëjnë llogaritjet përkatëse në pasqyrat financiare të bankave. Invesitorët i konsiderojnë si obligacione, autoritetet qëndrore si aksione gjithashtu edhe agjensitë e vlerësimit të kredisë. Të tre, duke e parë instrumentin sipas këndvështrimit përkatës të riskut.

Po ta marrim nga një prespektive incentivash, autoritet qëndrore kërkojnë që bankat të mbajnë më shumë kapital. Kjo e bën më pak të mundur ndihmën që duhet ti japin bankave në rast falimentimi (bail-out). Bankat nga krahu tjetër preferojnë borxhin sepse kështu mund të ulin taksat dhe të rritin fitimet dhe bonuset. Prandaj, obligacionet CoCo duket sikur janë kompromisi i kërkuar nga tregu.

Thuhet se herët e para që është lakuar si term ka qenë në zyrat e Goldman Sachs. Kjo gjithsesi nuk përbën siguri për asnjë nga aktorët në treg. Gjithsesi, kemi të bëjmë me një instrument riskioz i rezervuar investitoreve institucional që duhet të analizojnë avantazhet dhe disavantezhet e këtij instrumenti.

Kështu që, një nga pikat kryesore për tu analizuar mbetet kriteri i transformimit. Analiza që banka duhet të bëjë është të kuptojë ekuilibrin e kriterit të transformimit të pranueshëm nga tregu (në këtë rast investitorët institucional) dhe rregullatorët. Nga krahu tjetër, është e qartë që investitori humbet nga konvertimi i obligacionit  prandja analiza që investitori duhet të bëjë është:  sa e pamundur është që banka në fjalë të arrijë në kufirin e kriterit. Me gjithë këto dilema, mendohet që tregu botëror i CoCo bonds do të jetë në rritje. Në 10 vjeçarin e ardhshëm përllogaritet të arrije ne $1 Trillion (S&P).

Në përfundim, edhe me lindjen dhe përdorimin e këtij instrumenti shihet fort ndikimi dhe spostimi i fuqisë në sektorin bankar, nga bankat tek autoritet qëndrore, nga praktikat e tregut në rregulloret strikte. Por a është arritur obiektivi që pritej – Rritja dhe sigurimi i nivelit të kapitalit në sektorin bankar? Përgjigjen nuk e kam, por vlen për tu përmendur që format e reja të inovacionit bankar janë femijë të rregulloreve të forta dhe në pak sektorë ndodh që inovacionet që lindin si pasojë e rregulloreve kanë rezultuar si efikase. Të shohim!

Referencat dhe më shumë info:  

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1309f.pdf

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21617028-investors-are-panting-risky-new-form-bonds-issued-banks-mass-conversion http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/coco-bond190.htm

http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/contingent-convertible-bonds-and-the-impact-of-basel-iii http://www.reacfin.com/en/sites/default/files/documents/Reacfin_CoCos_Final.pdf

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/797f2cb6-cfb5-11de-a36d-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3TF4gBWRt

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/052070d4-f4e9-11e2-b4f8-00144feabdc0.html#axzz3TF4gBWRt

One thought on “CoCo Bonds – Obligacionet hibride që transformohen në aksione

 • March 4, 2015 at 8:24 pm
  Permalink

  On a slightly different note, a number of hedge funds made a lot of money on coco bonds initially, essentially betting that banks would not allow their capital to drop below the threshold that would trigger the conversion of coco bonds into equity. This is the case for a couple of reasons:

  1. A fall below the threshold, ie a trigger event, would cause the bank to be perceived as unsafe, thus deteriorating the stock price fall (and as a result the core tier ratios). So the bank would prefer to raise equity capital rather than allowing such an event.

  2. A coco bond triggered to be converted into equity would cause the institutions holding them to sell the newly received equity (these are mainly fixed income investors who do not want to hold equity), thus deteriorating the equity capital ratios. Thus, coco bonds would not exactly serve as the initially thought capital buffers, since they would actually trigger a sell off.

  The central banks/basel institutions did not understand such mechanism when they imposed the issuance of this new instrument on banks. In fact, in newly issued basel, coco bonds have been downgraded in terms of capital buffer ability (but then this is the case with other instruments too, in lieu of the tougher stance Basel tries to take on capital safety nets).

Leave a Reply