Ekonomia Shqiptare në 2013 sipas indekseve ekonomike!

Viti 2013 ka qënë një vit i vështirë për ekonominë shqiptare karakterizuar nga zhvillime të forta politike (vit zgjedhor) dhe ekonomike. Për

Read more