Ulja e borxhit: një mundësi e shpërdoruar

Financat publike shqiptare përfituan nga dy tendenca ekonomike të cilat mund të kishin ndihmuar në uljen e nivelit të borxhit përpara vitit 2020: ulja e normave të interesit për bonot qeveritare dhe forcimi i monedhës vendase. Në vija të përgjithshme, të dy këto mundësi u shpërdoruan. Si rrjedhojë, sot financat publike kanë më pak hapësirë dhe mundësi për të mbështetur ekonominë e prekura nga kriza e dyfishtë e shkaktuar nga tërmeti dhe pandemia e COVID-19.

Read more