Indekse të Shqipërisë

————————- 2016——————————

INDEKSE DHE RENDITJE TЁ EKONOMISЁ SHQIPTARE NGA INSTITUTE NDЁRKOMBЁTARE

TЁ TJERA

————————- 2015——————————

INDEKSE DHE RENDITJE TЁ EKONOMISЁ SHQIPTARE NGA INSTITUTE NDЁRKOMBЁTARE

TЁ TJERA

————————- 2013 ——————————

INDEKSE DHE RENDITJE TЁ EKONOMISЁ SHQIPTARE NGA INSTITUTE NDЁRKOMBЁTARE

EKONOMIA SHQIPTARE E PARЁ NGA INSTITUTE NDЁRKOMBЁTARE

PROGRAME EKONOMIKE NGA INSTITUCIONE SHQIPTARE DHE NDЁRKOMBЁTARE

TЁ TJERA

————————- 2012 ——————————

INDEKSE DHE RENDITJE TЁ EKONOMISЁ SHQIPTARE NGA INSTITUTE NDЁRKOMBЁTARE

EKONOMIA SHQIPTARE E PARЁ NGA INSTITUTE NDЁRKOMBЁTARE

PROGRAME EKONOMIKE NGA INSTITUCIONE SHQIPTARE DHE NDЁRKOMBЁTARE

TЁ TJERA

One thought on “Indekse të Shqipërisë

Leave a Reply